Quyền Hạn Của Từng Cấp Độ Người Dùng (User Role) Trong WordPress | Thiết Kế Web 39

Trong bài hướng dẫn tạo tài khoản trong WordPress bạn cũng đã biết, khi tạo thêm 1 user bạn cần phải chọn cấp độ người dùng như: Quản lý (Admin), Biên tập viên (Editor), Tác giả (Author), Cộng tác viên (Contributor), Thành viên đăng ký (Subscriber).

Vậy bạn có biết quyền hạn của từng cấp độ người dùng trong WordPress như thế nào không? Nếu bạn chưa biết, bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn thấy quyền hạn của từng cấp độ để khi tạo user bạn có thể chọn cấp độ cho phù hợp.

Các quyền hạn của người dùng trong WordPress

Khi tạo mới tài khoản người dùng trong WordPress, sẽ có 5 cấp độ người dùng trong WordPress để lựa chọn và nó bao gồm:

  • Administrator (Quản lý): Nhóm người dùng này có toàn quyền quản lý các chức năng có trong web WordPress.
  • Editor (Biên tập viên): Nhóm user này có quyền đăng, sửa, xóa bài viết và các chuyên mục. Và có quyền quản lý các bài viết của người dùng khác.
  • Author (Tác giả): Nhóm này có quyền đăng bài, sửa, xóa bài viết của họ lên web.
  • Contributor (Cộng tác viên): Nhóm người dùng này chỉ có quyền sửa, xóa bài viết của họ nhưng không có quyền đăng bài lên web mà chỉ có thể gửi cho người có quyền cao hơn xét xuyệt.
  • Subscriber (Thành viên đăng ký): Nhóm người dùng này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân và chỉ được phép đọc các bài viết được chia sẻ.

Chi tiết về quyền hạn của từng cấp độ người dùng trong WordPress

Như ở trên mình đã nói về quyền hạn của từng cấp độ, nhóm người dùng chắc các bạn cũng hiểu qua rồi. Dưới đây các bạn cần phải hiểu rõ hơn về các quyền hạn trong WordPress để sau này khi sử dụng các plugin để phân quyền người dùng bạn sẽ biết được cách dùng.

Trong WordPress mỗi quyền hạn được viết theo dạng “quyenhan_chucnang“. Ví dụ quyền xóa bài viết được viết là “delete_posts“, quyền quản lý chuyên mục “manage_categories“,…

Dưới đây là bảng phân quyền cho từng nhóm người dùng theo mặc định trong WordPress.

Tên quyền hạn Administrator Editor Author Contributor Subscriber
activate_plugins Yes        
create_pages Yes        
create_posts Yes        
create_users Yes        
delete_others_pages Yes Yes      
delete_others_posts Yes Yes      
delete_plugins Yes        
delete_posts Yes Yes Yes Yes  
delete_private_pages Yes Yes      
delete_private_posts Yes Yes      
delete_published_pages Yes Yes      
delete_published_posts Yes Yes Yes    
delete_themes Yes        
delete_users Yes        
edit_dashboard Yes        
edit_others_pages Yes Yes      
edit_others_posts Yes Yes      
edit_pages Yes Yes      
edit_plugins Yes        
edit_posts Yes Yes Yes Yes  
edit_private_pages Yes Yes      
edit_private_posts Yes Yes      
edit_published_pages Yes Yes      
edit_published_posts Yes Yes Yes    
edit_theme_options Yes        
edit_themes Yes        
edit_users Yes        
export Yes        
import Yes        
install_plugins Yes        
install_themes Yes        
list_users Yes        
manage_categories Yes Yes      
manage_links Yes Yes      
manage_options Yes        
moderate_comments Yes Yes      
promote_users Yes        
publish_pages Yes Yes      
publish_posts Yes Yes Yes    
read Yes Yes Yes Yes Yes
read_private_pages Yes Yes      
read_private_posts Yes Yes      
remove_users Yes        
switch_themes Yes        
unfiltered_html Yes Yes      
unfiltered_upload Yes        
update_core Yes        
update_plugins Yes        
update_themes Yes        
upload_files Yes Yes Yes    

Như vậy bạn đã biết được trong WordPress các cấp độ thành viên, nhóm người dùng được phân quyền như thế nào rồi đúng không.

Dựa vào đây bạn có thể biết được nên chọn cấp độ cho thành viên mới như thế nào cho phù hợp khi tạo thêm người dùng.

Nhưng hãy lưu ý rằng, bảng phân quyền trên là mặc định của WordPress, còn nếu bạn đã can thiệp hoặc sử dụng plugin phân quyền nào đó thì có thể quyền đã khác.

Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý và phân quyền lại theo ý mình cho từng nhóm người dùng bằng plugin User Role Editor. Đồng thời bạn có thể tạo ra 1 nhóm người dùng mới với các quyền hạn khác nhau.

Nhớ theo dõi NguyenHung.Net để có thể đọc được những bài viết hay trong series tự học WordPress căn bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ cho bạn bè nhé. Chúc các bạn thành công!

Bài trước: Hướng dẫn cách tạo tài khoản người dùng mới trong WordPress

Bài tiếp: Hướng dẫn tùy biến quyền người dùng trong WordPress

Bài viết tham khảo của bác Nguyenhung.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *